I viljan att göra det normala

En kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

Utgivningsår
2010
ISBN
9789197903905
Sidor
279

160 kr

I sin doktorsavhandling i socialt arbete undersöker Tina Mattsson hur kön görs inom missbrukarvården, där hon utgår från att kön görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. Studien baseras på ett rikt empiriskt material i form av deltagande observationer och intervjuer med personal vid två institutioner inom missbrukarvården.

I denna andra upplaga finns ett nyskrivet och utvidgat förord.