I hettan från ångpannan

Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar

Utgivningsår
2006
ISBN
9789179242046
Sidor
256

246 kr

Skövde har sedan mitten av 1980-talet varit skådeplatsen för två intensiva konflikter om avfallsförbränningsanläggningar – storskaliga tekniska anläggningar som skulle kunna medföra betydande miljö- och hälsorisker. Robert Hrelja har granskat dessa konflikter och blottlagt mönster i de processer som formar tekniken och i parternas olika strävanden och strategier.

Han analyserar de ständiga förhandlingarna mellan tjänstemän, politiker, forskare, medborgare och representanter för miljöorganisationer och frågar sig hur det kommer sig att vissa aktörer vinner inflytande och andra inte. I hettan från ångpannan ger nya insikter om hur vi kan förstå och förklara konflikter om teknik och miljö.