I god tro

Omsorg och grymhet i samhällets barnavård

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243593
Sidor
252

233 kr

Omsorg, fostran och straff är genomgående teman i barnavårdens historia. Vårt moraliska ansvar inför den Andre ger grunden till omsorg och gemenskap – ur vårt moraliska förakt för dem som inte är som vi uppstår grymheten.

I god tro handlar om den tunna gränsen mellan omsorg och grymhet och kampen för upprätthållandet av samhällsordningen. Fokus ligger på samhällets ansvar för fattiga barn och barnfamiljer – idag och i förfluten tid.

Den sociala barnavården uppstod när välfärdssamhället omvandlade gamla moraliska värderingar om fattigdom och fattiga till rationell socialpolitik. Barnavården fick då ansvar för vården av barn och unga, men också för att upprätthålla gränsen mellan välfärdsstaten och ”det sociala”. Motsättningen täcktes över av en ideologi om barnavård.

Som socialpolitisk institution betraktad har den sociala barnavården varit en framgång: den bidrar till att upprätthålla en god samhällsordning. Men vad beträffar att ge hjälp till barn och unga måste den ses som ett misslyckande.

 

Claes Levin är legitimerad psykolog, filosofie doktor i socialt arbete och tidigare prefekt vid Socialhögskolan i Lund. På Arkiv förlag har han tidigare givit ut Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe (1998).

 

”I denna bok anlägger Claes Levin ett helt nytt perspektiv på den sociala barnavården genom att belysa hur det kyrkliga arvet mötte framväxten av ’det sociala’ under industrialiseringen och urbaniseringen. Han visar hur den dolda moralen levde vidare under den industriella revolutionen, då samhällets ekonomiska, politiska och sociala system förändrades i grunden.” – Hans Swärd, professor i socialt arbete och ordförande för Centralförbundet för socialt arbete