Husebyfröken

En studie om Florence Stephens 1881–1979

Utgivningsår
2020
ISBN
9789198420395
Sidor
444

239 kr

Florence Stephens på godset Huseby i södra Småland föddes 1881 som äldsta dotter till bruksägaren Joseph Stephens och hans hustru Elisabeth. Efter faderns bortgång delades godskomplexet upp mellan hans tre döttrar, och Florence ärvde Huseby. I slutet av 1950-talet blev hon en rikskänd person, som inte sällan benämndes Husebyfröken. Erik Wångmars bok handlar huvudsakligen om hennes uppväxt, rollen som gods- och bruksägare efter faderns bortgång, relationer inom och utanför familjen samt rättsprocesserna kring hennes omyndigförklaring. I boken berörs även systrarnas levnadsöden, men i begränsad omfattning. Mary ärvde Torne och Lästad, medan Maggie blev ägare till Ålshult.

Florence Stephens blev 1957 omyndigförklarad på egen begäran. Godsets ekonomi var vid denna tidpunkt i allvarlig kris. Situationen hade förvärrats av att godsets förvaltare hade ägnat sig åt ekonomisk brottslighet. Stephens förblev omyndigförklarad fram till 1976, då hon fick en god man med uppgift att bistå henne i ekonomiska angelägenheter. Trots att hon drabbades svårt av spanska sjukan fick hon ett långt och händelserikt liv. Florence Stephens avled 1979 vid 97 års ålder.

Husebyfröken är en historisk undersökning som till stor del baseras på otryckt källmaterial från ett flertal olika arkiv. Boken vänder sig till både historiker och en bred historiskt intresserad allmänhet.

Författaren Erik Wångmar är docent i historia och tjänstgör som lektor i statsvetenskap och historia vid Linnéuniversitetet i Växjö.