Hur bonden blev lönarbetare

Industrisamhället och den svenska bondeklassens omvandling

Utgivningsår
1983
ISBN
9789185118922
Sidor
332

168 kr

Denna omfattande undersökning analyserar den svenska bondeklassens utveckling under de senaste 150 åren och visar hur kapitalismen och kapitaliseringen av jordbruket framtvingade en proletarisering och utslagning, som fortfarande pågår. Författaren polemiserar samtidigt mot dem som drömmer om ett kommande icke-industriellt och ”lågteknologiskt” jordbruk.