Hormoner för livet

Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970

Utgivningsår
2008
ISBN
9789179242145
Sidor
312

257 kr

Sommaren 1948 kallade läkemedelsföretaget Leo till presskonferens. Dagen efter spreds nyheten att Leo, i samverkan med forskare vid Karolinska Sjukhuset, hade lyckats frambringa ett botemedel mot sterilitet: Gonadex. Gonadex tillhörde då endokrinologins forskningsfront. Idag är det få som känner till att läkemedlet har existerat. Hur kom Gonadex till? Vad blev reaktionerna? Och varför fanns det kvar på marknaden under flera decennier, trots att det inte fungerade som det var tänkt?

Hormoner för livet belyser, med Gonadex som prisma, endokrinologins utveckling 1930–1970, när hormonterapin fördes fram som ett svar på befolkningsfrågan och en lösning på problemet ofrivillig barnlöshet. Boken visar samtidigt hur komplicerad en innovationsprocess på läkemedelsområdet kan vara och hur svårt det är att förutsäga vilken betydelse ett nytt läkemedel kommer att få. Vi får en skarp inblick i det gränsland där vetenskap, industri och medicin möts.

Christer Nordlund är idéhistoriker vid Umeå universitet och Torgny Segerstedt Pro Futuris Fellow vid Kollegiet för avancerade studier i Uppsala (SCAS).