Högutbildade migranter i Sverige

Utgivningsår
2018
ISBN
9789179243081
Sidor
232

246 kr

I dagens globala kunskapsintensiva ekonomier konkurrerar länder om att locka till sig högutbildad arbetskraft.

Till Sverige kommer sådan arbetskraft antingen som rekryterad, på eget initiativ eller som flyktingar. I regel är de framgångsrika på arbetsmarknaden och inom sina yrken, men deras väg till att erkännas som fullvärdiga medborgare och yrkespersoner är ofta kantad av motgångar och problem. Känslan av att inte riktigt höra till kan finnas kvar trots att de levt många år i landet. Födelseland, möjligheter till uppehållstillstånd och hudfärg hör till det som kan påverka en individs livsvillkor.

I den här antologin presenteras aktuell forskning om högutbildade migranter i Sverige. De medverkande författarna delar med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

Boken är skriven för en bred läsekrets och riktar sig förutom till forskare också till studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet.

Sydsvenskan har uppmärksammat boken i artikeln ”Lättare få jobb med svensk grundskola än utländskt universitet”. Boken har även recenserats i Nordic Journal of Migration Research (vol. 9, nr 2 2019, s. 283–286), Ethnologia Scandinavica (vol. 50 2000, s. 306–307), norska sociologiförbundets nättidskrift Sosiologen.no, Ekonomisk Debatt., samt i tidskriften Nio-Fem (nr 1 2022, s. 38).

INNEHÅLL
Maja Povrzanović Frykman & Magnus Öhlander
1. Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion
Henrik Emilsson
2. Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen
Nahikari Irastorza & Pieter Bevelander
3. Högutbildade immigranters representation på svensk arbetsmarknad. En översikt
Linn Axelsson
4. Om väntan. IT-företags och dataspecialisters upplevelser av svensk migrationspolitik och praktik
Lisa Salmonsson
5. Den professionella tillhörighetens mikrosociologiska gränser
Anna Taban-Franz
6. Att komma in i svensk hälso- och sjukvård. Ömsesidighet och kapital i ett introduktions­program för utlandsutbildade läkare
Katarina Mozetič
7. Att vara högutbildad och flykting. Erfarenheter hos utomeuropeiska läkare som kom till Sverige som flyktingar
Paula Mulinari
8. Stolthet och fördomar. Vad krävs för att bli en ”riktig” läkare?
Nataliya Berbyuk Lindström
9. Utrikesfödda läkare i Sverige. Interkulturell kommunikation på arbetsplatsen
Katarzyna Wolanik Boström & Magnus Öhlander
10. Yrkesvardag mellan friktion och integration. Polskfödda läkare i Sverige
Maja Povrzanović Frykman & Katarina Mozetič
11. Vikten av vänner. Utländska läkare berättar om livet i Sverige
Helena Pettersson
12. Släktskap genom mobilitet och vetenskaplig praktik
Erik Olsson, Alireza Behtoui & Hege Høyer Leivestad
13. Karriär på spel. Socialt kapital och karriärer för disputerade migranter i den svenska högskolan
Li Bennich-Björkman & Branka Likic-Brboric
14. Svensk integrationspolitik och integration i Sverige. Hur har det gått för 1990-talets högutbildade flyktingar från Bosnien och Hercegovina?