Historia och klassmedvetande

Studier i marxistisk dialektik

Utgivningsår
1971
ISBN
9789150401844
Sidor
484
Översättare
Gerholm, Tomas

128 kr

Innehåll:

Vad är ortodox marxism?
Rosa Luxemburg som marxist
Klassmedvetande
Reifikationen och proletariatets medvetande
Den historiska materialismens förändrade funktion
Legalitet och illegalitet
Kritiska kommentarer till Rosa Luxemburgs kritik av ryska revolutionen
Metodologiska aspekter på organisationsfrågan

Originaltitel: Geschichte und Klassenbewusstsein.