Historia och biografi

Essäer och artiklar 1933–1989

Utgivningsår
1989
ISBN
9789179240455
Sidor
432

262 kr

”Clartés hedersgåva till partiet och mänskligheten” kallades en gång Per Nyström i tidskriften Tiden. Han tillhörde den generation radikala intellektuella i Lund, som följde omedelbart efter Ernst Wigforss. Nyström blev historiker, grundare av den marxistiska tidskriften Ateneum och framför allt introduktör av den historiska sociologin med sina eleganta analyser av svensk historia.

Sveriges historia blev i hans händer inte längre bara dess kungars; i sina uppsatser om det svenska klassamhällets ursprung, svensk inrikespolitik och imperialism under 1500- och 1600-talen bröt han med den nationalistiska historiemystiken.

Tillsammans med dessa artiklar publiceras här också en serie biografiska porträtt, från Engelbrekt över Napoleon till Gunnar Myrdal. Flera av bokens övriga uppsatser är skrivna efter Per Nyströms tid som statssekreterare hos Gustav Möller och som landshövding i Göteborg: till exempel ”Göteborg – en borgerlig arbetarstad”, ”Varför misslyckades skolreformerna?” sant den helt nyskrivna essän ”Det sista brevet” – en diskussion med Tage Erlander, som aldrig blev av, om kapitalism och välfärdspolitik.

Innehållet i denna bok spänner över flera sekler och många teman. Argumentationen är kraftfull, idéerna nyskapande. Ett mångsidigt och uppslagsrikt författarskap får här en fullödig presentation.