Hemmet, gatan, fabriken eller skolan

Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 1600–1850

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240035
Sidor
320

176 kr

Utifrån ett fängslande empiriskt material visar författaren hur den svenska folkskolan kan ses som en konsekvens av fattigdom, befolkningsökning och myndigheternas behov av kontroll. Med hjälp av skolan kunde barnen avskiljas från hemmets, gatans och fabrikens inflytande och hållas under kontinuerlig uppsikt; skolan blev ett instrument för att forma underklassens medvetande.