Hemlöshetens politik

Lokal policy och praktik

Utgivningsår
2005
ISBN
9789197523141
Sidor
376

176 kr

I sin doktorsavhandling i sociologi belyser Cecilia Löfstrand en rad olika frågeställningar som rör ansvaret för ”hemlöshetens politik”, vilket exemplifieras med jämförande studier av två kommuner (Göteborg och Luleå). Genom enskilda personers ”boendekarriärer” analyserar författaren hur hemlöshetspolitiken är uppbyggd och har förändrats över tid.