Grön filosofi

Tankar kring en ny ideologi

Utgivningsår
2014
ISBN
9789179242633
Sidor
168

227 kr

Texterna i denna bok har kommit till under flera års funderande över vad grönt tänkande innebär – egentligen.

Här finns varken beskrivningar av det moderna samhällets kris eller konkreta politiska lösningar – sådant finns i överflöd i de politiska partiernas programtexter. Bakom de texterna finns dock ett antal gröna tänkare som från sina olika delar av världen försöker formulera en alternativ världsbild. Dessa tänkare kan inspirera oss att leva med naturen på ett mer harmoniskt och mindre destruktivt sätt. Det är deras tankar Michael Moon har fördjupat sig i.

Om det gröna tänkandet i sin helhet är som ett stort isberg, utgörs den synliga delen av de gröna politikernas förslag till förändringar. Under vattenytan finns de idéer och funderingar som olika gröna filosofer och andra tänkare genom åren har bidragit med. Så kan man se kopplingen mellan den vardagliga politikens praktik och de mer abstrakta tankegångar som diskuteras på dessa sidor.

Ett kapitel ägnas åt den gröna feminismen. Det har skrivits av Angela Aylward, som har arbetat med genusfrågor inom ramen för Miljöpartiets utbildningsarbete.

Michael Moon var med om att bilda Miljöpartiet 1981 och har en lång historia av engagemang i den gröna rörelsen. 2008 disputerade han vid Lunds universitet med avhandlingen Green Ideology and its Relation to Modernity.

Beställer du boken direkt från oss på förlaget skickar vi med en studiehandledning till de fem första kapitlen i boken.

Boken har recenserats av Birger Schlaug på hans blogg: ”Grön filosofi … utgör boken som tidigare inte fanns men som borde funnits länge. Styrkan är således att den fyller ett behov för den som är intresserad av politisk filosofi i allmänhet och grön sådan i synnerhet”, skriver han bland annat. Boken har också fått en fin recension i Miljömagasinet.