Gavra

Historien om en grekisk by och dess invånare

Utgivningsår
2012
ISBN
9789179242466
Sidor
316

244 kr

I början av 1960-talet anlände en stor grupp greker till Lessebo i Småland för att arbeta på pappersbruket. Många av dem kom från samma by: Gavra. Det här är en bok om dem och den by de lämnade.

Gavra är en vackert belägen by i norra delen av centrala Makedonien. Som en följd av folkomflyttningarna efter första världskriget bosatte sig en grupp grekiska familjer från Georgien där. Med hårt arbete byggde de upp byn. Senare blev de allt mer politiskt radikala. Under den tyska ockupationen deltog de i motståndsrörelsen och under inbördeskriget 1946–49 slöt de upp på vänsterns sida. Efter nederlaget återgick byborna till det hårda småbrukarlivet. På 1960-talet tömdes byn på invånare genom en massiv utvandring och på 1980-talet återuppbyggdes den av hemvändare.

Sociologerna Gunnar Olofsson och Thomas Thomell skildrar bybornas dramatiska öden med utgångspunkt i livshistorier, hågkomster och berättelser. Varför lämnade just de här människorna sin by och varför kom de till Lessebo? Hur gestaltade sig livet för dem och deras barn här i Sverige och senare åter i Grekland?

Boken visar hur en grupp människors livsöden knyts samman med den historia de är en del av. Livet i Gavra formades inte bara av Greklands historia – alla 1900-talets stora omvälvningar slog igenom i Gavrabornas liv.

Boken är rikt illustrerad med bilder från byn och från många bybors album som visar livet i byn och emigrantlivet i Sverige.

Författarna har en hemsida, www.gavraprojektet.se, där de lägger upp extramaterial och informerar om boken.

Thomas Thomell skrev om Gavraborna redan 2002 i artikeln ”Från tobaksfältet till pappersbruket. Grekiska arbetare i Lessebo 1970” i Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 85. Beställer du boken Gavra av oss får du det numret på köpet!