Frihetens former

En vänbok till Sven-Eric Liedman

Utgivningsår
1989
ISBN
9789179240509
Sidor
248

152 kr

Fjorton författare deltar med uppsatser i denna vänbok till Sven-Eric Liedman. Bland annat skriver Eva-Lena Dahl om Thomas Hobbes och ”skräcken för övermakten”, Ronny Ambjörnsson om ”franska revolutionen” i Uppsala, Lars Herlitz om klassdelning i förmarxistiska ekonomiska teorier samt Jan Ling om hur den klassiska musiken blev ”klassisk”.