Frånsprungen

Hur ökad ojämlikhet drabbar medelklassen

Utgivningsår
2009
ISBN
9789179242169
Sidor
136
Översättare
Gundenäs, Henrik

215 kr

Vad sker i ett samhälle när de som redan är rika blir ännu rikare och allt mer avlägsnar sig från folkflertalet och dess villkor? I Frånsprungen (Falling Behind) visar Robert H Frank hur den ökade ojämlikheten i USA har drivit fram en ”utgiftskapprustning” där medelklassen utarmas i sina försök att hålla jämna steg med sina grannar.

Med aktuell ekonomisk statistik och exempel ur vardagslivet tvingar Frank oss att omvärdera vår syn på ekonomiskt beteende. Han visar hur den vanliga amerikanska familjen har kommit att lägga allt mer pengar på hus, bilar och tekniska apparater. Samtidigt har realinkomsten nästan stått stilla de sista trettio åren. Köpfesten har finansierats med lån. Skuldsättningen ligger nu på rekordhöga nivåer medan sparandet inte varit så lågt sedan 1930-talets depression.

De förhärskande ekonomiska teorierna har lett politikerna fel genom att inte ta hänsyn till hur vi faktiskt fungerar i konsumtionssammanhang. Frank argumenterar för att den enda vägen ut ur denna återvändsgränd för ekonomernas del är att erkänna att psykologin och samhällsvetenskapen är avgörande för vår förståelse av hur människor fungerar som samhällsvarelser.

Robert H Frank är professor i ekonomi vid Cornell University.

Provläs bokens förord!

”Boken visar att en ekonomisk teori – och en ekonomutbildning – som inte öppnar sig för en dialog med det bredare samhällsvetenskapliga fältet – så som Frank på ett ypperligt sätt gör – förlorar i trovärdighet. Här har dagens studenter en utmärkt introduktion till vad framtidens ekonomiska tänkande måste kunna rymma.” – Dominique Anxo, professor i nationalekonomi vid Växjö universitet

En recension i Alba.nu ligger fortfarande kvar för läsning!