Från vällingklocka till minutjakt

Övervakning och styrning av arbetet från dagsverken till gigekonomi

Utgivningsår
2023
ISBN
9789179243791
Sidor
184

225 kr

Vårt samhälle säger sig värna om individens frihet, men friheten upphör varje gång vi stämplar in. Aldrig förr har arbetsgivare haft så stor möjlighet att i detalj styra sina arbetstagare. Men viljan att kontrollera arbetskraften går som en röd tråd genom historien.

I den här boken anlägger Daniel Bodén ett socialhistoriskt perspektiv på samtidens diskussioner om övervakning i arbetslivet. Han undersöker de tek­niker som använts för att i allt högre grad kontrollera arbetet och vilka konsekvenser utvecklingen har fått. Resultatet är en kärnfull berättelse om Sveriges eko­nomiska omvandlingar från sent 1700-tal till idag, om misstro och om en tilltagande minutjakt.

 

Daniel Bodén är etnolog, verksam vid Södertörns högskola. Han forskar om skärningspunkter mellan teknik, kultur och social förändring. Boken har uppmärksammats av fackföreningsrörelsen, här i Akademikern och på Unionens hemsida.