Från SKP till VPK

Utgivningsår
1976
ISBN
9789150405224
Sidor
276

112 kr

Någon heltäckande beskrivning av den svenska kommunismens och arbetarradikalismens historia ges inte här, däremot skildras några av de avgörande och formativa händelserna i partiets historia: partisprängningarna 1917, 1921, 1924 och 1929. Dessutom analyseras övergången till folkfrontspolitik på trettiotalet och den debatt om folkfrontspolitikens konkreta gestaltning som fördes några år efter andra världskrigets slut och ändade med Seth Perssons utträde 1953. Avslutningsvis beskrivs namnändringen från SKP till VPK 1967 och kortfattat ges en bild av VPK:s första tio år.