Från MAX till PIA

Reformstrategier inom arbetsmiljöområdet

Utgivningsår
1981
ISBN
9789185118526
Sidor
436

204 kr

Med början på 1970-talet har stora delar av det svenska näringslivet ändrat sin syn på rationalisering och företagsledning. I denna bok ger författarna en inträngande analys av företagens sätt att organisera produktionen och diskuterar också hur realistiska de fackliga reformstrategier är som redan prövats och hur de bör utformas i fortsättningen.