Från kamratföreningar till facklig rörelse

De svenska tjänstemännens organisationsutveckling

Utgivningsår
1985
ISBN
9789185118977
Sidor
225

152 kr

Med början under 1960-talet skedde en påtaglig radikalisering av tjänstemännens fackliga organisationer, som alltmer kom att närma sig LO:s värderingar i fackliga frågor. Tommy Nilsson visar hur denna utveckling sammanhängde med att tjänstemännens och arbetarnas arbetsvillkor blev alltmer likartade i fråga om löner, arbetslöshet och brist på inflytande.