Från invandrarbyrå till flyktingmottagning

Fyrtio års arbete med invandrare och flyktingar på kommunal nivå

Utgivningsår
2011
ISBN
9789179242336
Sidor
326

257 kr

Hur har invandrar- och flyktingpolitiken förändrats i Sverige sedan mitten av 1960-talet? Långt före den nationella invandrarpolitiken hade många kommuner startat egna invandrarbyråer, som utvecklade lokala initiativ och lösningar.

Anna-Maria Sarstrand Marekovic skildrar utförligt hur kommunerna organiserat detta arbete. Vad gjorde man? Vem gjorde det, det vill säga vilken personal rekryterades? Vilka målgrupper riktade man sig till? Sarstrand Marekovic skiljer ut två faser i kommunernas arbete med invandrare och flyktingar, invandrarbyråernas och flyktingmottagningarnas tid. En avgörande förändring inträffade 1985. Då fick kommunerna ta över ansvaret för mottagandet av flyktingar, samtidigt som ”hela-Sverige-strategin” slog igenom.

Idag är det lokala flyktingmottagandet åter i stöpsleven, efter att riksdagen i december 2010 fattat beslut om den så kallade etableringsreformen. Sarstrand Marekovics bok är oundgänglig för alla som vill diskutera och kritiskt granska den nya utformningen av svensk integrationspolitik.

Anna-Maria Sarstrand Marekovic är sociolog vid Linnéuniversitetet i Växjö.