Från hantverk till fabriksindustri

Svensk textiltillverkning 1820–1870

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118335
Sidor
232

152 kr

Vilka var betingelserna för den industriella kapitalismen inom svensk textiltillverkning? I motsats till tidigare forskning, som sett den svenska industrialiseringen som en effekt av ökad utrikeshandel och engelsk industrialisering, betonar Schön de inhemska faktorernas betydelse: nya produktionsförhållanden inom jordbruket, ökat lönearbete och en vidgad hemmamarknad.

Obs! Osprättad bok så ta fram brevkniven!