Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati

Det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 1900–1990

Utgivningsår
1990
ISBN
9789179240547
Sidor
247

152 kr

Denna bok ger en ingående skildring av den svenska sjukförsäkringens utveckling från en folkrörelse av frivilliga sjukkassor till ett generellt välfärdsprogram. Författaren behandlar olika orsaker till denna omvandling och vilka aktörer som varit pådrivande. I centrum står också frågorna om försäkringssystemets effektivitet och legitimitet.