Från flygdröm till swingscen

Ungdom och modernitet på 1930-talet

Utgivningsår
1998
ISBN
9789179241193
Sidor
352

215 kr

Under det svenska 1930-talet bröts gammalt mot nytt som kanske aldrig förr. Mot det gamla Fattigsverige stod nu Folkhemmets vision laddad med ungdomlighet. I denna brytning låg början till en modern ungdomskultur vilken inte föddes på 1950-talet som det ofta felaktigt hävdats i debatten. Från flygdröm till swingscen undersöker denna nya ungdomskultur i fem kapitel. Här behandlas flygböcker för pojkar, flickböcker, sporten, svensk film och slutligen amerikansk film och jazzmusik. Intresset riktas konsekvent mot modernitetens tvetydigheter som de framträder i tidens populärkultur. 1930-talets ungdom fick tidigare okända möjligheter att upptäcka sig själv och en ny livskänsla. Den kunde pröva nya identiteter och överskrida sociala gränser.