Från familj till fabrik

Teknik, arbetsdelning och skiktning i svenska fabriker 1830–1977

Utgivningsår
1988
ISBN
9789179240394
Sidor
340

168 kr

Den första konsekvent genomförda undersökningen av hur det sociala könssystemet slår igenom i 1800-talets industrikapitalism och lägger grunden till en ny uppdelning, där männen intar arbetararistokratins positioner och kvinnorna kollektivarbetarnas.