Förnuftets banemän

Från Nietzsche till Hitler

Utgivningsår
1985
ISBN
9789185118755
Sidor
319
Översättare
Kennerström, Bernt

160 kr

”Det finns ingen oskyldig världsåskådning”. Det är utgångspunkten för Lukács’ uppgörelse med den tyska irrationalismen. Tänkare som Nietzsche, Dilthey, Simmel, Heidegger, Jaspers, Weber, Mannheim med flera bidrog alla enligt Lukács till att bereda vägen för den tyska irrationalismens högsta stadium, Hitler och den tyska nazismen.

Originaltitel: Die Zerstörung der Vernunft.