Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället

Utgivningsår
2009
ISBN
9789197657778
Sidor
284

160 kr

Den här boken handlar om föreningsliv, demokratisk delaktighet och lokal politik i Sverige. I debatten hävdas ofta att engagemang i föreningar och organisationer kan göra oss till politiskt mer aktiva medborgare, den så kallade folkrörelsetanken. Dessa idéer har också fått genklang i den svenska integrationspolitiken; även invandrade från andra delar av världen ska göras delaktiga i politiken via organisering i föreningar. I boken diskuteras, med stöd av nya forskningsresultat, hur dessa ideal stämmer med verkligheten.

Boken innehåller kapitel om enskilda kvinnors och mäns föreningsengagemang och politiska deltagande, om invandrarföreningars möjligheter att påverka politiken och stimulera sina medlemmar samt om olika former av etnisk organisering och deras förhållande till den lokala politiken i tre kommuner. Den avslutas med två kapitel som sätter in de svenska förhållandena i ett internationellt perspektiv.

Författarna är forskare med olika ämnesbakgrund och med inriktning på frågor om organisering och mångfald. Bo Bengtsson är professor i statsvetenskap och Clarissa Kugelberg docent i kulturantropologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet. Medverkande: Per Adman, Osman Aytar, Bo Bengtsson, Marianne Danielsson, Nils Hertting, Clarissa Kugelberg, Irene Molina, Gunnar Myrberg, Per Strömblad.