Folkhemmets bilder

Mentalitet, modernitet och motstånd i 30-talets svenska film

Utgivningsår
1995
ISBN
9789179240844
Sidor
496

223 kr

1930-talet såg tanken om det goda samhället, Folkhemmet, födas. Det var en politisk vision som varit en ledande och lyskraftig tankefigur i svenskt samhällsliv under modern tid. Samma årtionde upplevde en stark expansion av flera av våra moderna massmedier, däribland filmen. På ett årtionde nästan fördubblades antalet biobesök och antalet nya biografer var omfattande. Svensk filmproduktion ökade ånyo, från närmast ett nolläge till en årsproduktion på nästan 30 filmer om året mot slutet av decenniet.

Denna filmproduktion, som traditionellt sett hört till de mer ringaktade företeelserna i svenskt kulturliv, har i själva verket mycket att säga om denna tid och skärningspunkt i politiskt avseende. Folkhemmets bilder tränger bakom myterna och fördomarna och visar hur den svenska 30-talsfilmen på ett intressant och lyhört sätt fångar upp samhällsutvecklingen mot ett folkhem, hur den speglar och uttrycker de drömmar och ideal som byggde det moderna Sverige.