Flyktingskap

Latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa

Utgivningsår
1989
ISBN
9789179240424
Sidor
192

160 kr

Denna bok handlar främst om de latinamerikanska flyktingar som kom till Sverige och andra västeuropeiska länder på 70-talet. En stor del av dem var unga och högutbildade och tillhörde en politisk generation som kan jämföras med den som i Europa ofta kallas 68-generationen. Vad hände med dem i exilen?

I begreppet ”flyktingskap” försöker författaren fånga exilen som en speciell livsform, som latinamerikanerna har gemensam med flyktingar i andra epoker och andra delar av världen, vilka liksom de har kommit till ett ”utvecklat Väst” som de betraktat med blandade känslor.