Flexibla arbetsplatser och arbetsvillkor

En empirisk prövning av en retorisk figur

Utgivningsår
2000
ISBN
9789179241384
Sidor
116

227 kr

Det nya arbetslivet – finns det i verkligheten eller är det bara retorik?

I debatten sägs ofta att allt är nytt – och att det nya arbetslivet i allt är det gamlas motsats. Det sägs att vi har gått från en rigid arbetsorganisation till en flexibel, från dåliga arbetsvillkor till goda. Hittills har sådana uttalanden inte stått på empirisk grund.

Birgitta Eriksson och Jan Ch Karlsson gör här en empirisk prövning av två centrala teser i retoriken: att alla arbetsorganisationer nu är flexibla, och att arbetsvillkoren är bättre för de anställda i flexibla än i icke-flexibla företag. Författarnas resultat drar retoriken i tvivelsmål. Allt är inte nytt – och det nya är inte bra för alla.