Filmen som vara

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150406146
Sidor
194
Översättare
Lentz, Joachim

136 kr

Filmen som vara undersöker med materialistisk utgångspunkt filmindustrins utveckling med betoning på den amerikanska, engelska och tyska marknaden. Boken undersöker de förutsättningar, det inflytande och de följder som filmen genom sin lagbundenhet till ekonomiska profitintressen och marknadskrafter är underkastad.

Originaltitel: Der Film als Ware.