Fast i det förflutna

Institutioner och intressen i svensk sjukförsäkringspolitik 1891–1931

Utgivningsår
2003
ISBN
9789179241629
Sidor
272

207 kr

Hur skall man förstå den svenska välfärdsstatens uppkomst och tidiga utveckling? Vilka faktorer låg bakom utformningen av de första socialförsäkringarna?

I centrum för denna bok står den svenska sjukförsäkringspolitiken under åren 1891–1931. Peter Johansson undersöker de överväganden som ledde fram till att den första lagen om sjukkassor kunde antas 1891. Han visar också hur detta beslut låste fast politiken och gjorde den svår att förändra. Arvet från 1891 års beslut påverkade inte bara sjukförsäkringens kommande utformning utan fick också följder för statens möjligheter att till exempel anordna ekonomiskt understöd till kvinnor som fött barn.

Ur ett institutionellt perspektiv diskuteras den svenska sjukförsäkringens uppkomst, kontinuitet och förändring. En sammanhållen bild ges av utvecklingen, där politikernas möjligheter och svårigheter att förändra de rådande förhållandena diskuteras. Förklaringen till socialförsäkringarnas utformning söks i politiska maktförhållanden, statens administrativa kapacitet och institutionernas intresseorganisering.