Fallet Lysenko

Ideologi och vetenskap i Sovjetunionen

Utgivningsår
1981
ISBN
9789185118014
Sidor
207
Översättare
Sandin, Gunnar; fackgr Bengtsson, Bengt Olle

144 kr

Den sovjetiske biologen Lysenko har av många bara avfärdats som en charlatan i sin strävan att bygga upp en speciell ”proletär” genetik. Lecourt försöker i stället klarlägga de sociala förutsättningarna för lysenkoismen, vilka han ser i det framväxande jordbrukstekniska och administrativa skiktet och som på sitt område får belysa den sovjetiska ”marxismen-leninismens” sociala funktioner.

Boken är försedd med ett förord av Louis Althusser och den svenske genetikern Bengt Olle Bengtsson behandlar i en efterskrift debatten i Sverige om lysenkoismen.

Originaltitel: Lyssenko. Histoire réelle d’une ”science prolétarienne”.