Facklig makt och fackligt medlemskap

De svenska fackförbundens medlemsutveckling 1890–1940

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240066
Sidor
230

20 kr

De svenska fackförbundens utveckling präglades i början av märkliga variationer: stora skillnader mellan förbunden och våldsamma omkastningar inom enskilda förbund. På grundval av en ytterst omfattande undersökning försöker Klas Åmark finna en övergripande förklaring till dessa fenomen och ger samtidigt en sammanhängande bild av själva den fackliga organisationsprocessen.