Fack, företagsledning och besluten om företagens framtid

Utgivningsår
1986
ISBN
9789179240073
Sidor
94

136 kr

I denna skrift presenteras resultat från ett brett upplagt forskningsprojekt, ”Strategiskt beslutsfattande och fackligt medbestämmande”. Företagsledningar och fackliga företrädare i 450 företag har intervjuats om sina erfarenheter av medbestämmandelagen.