Eurokommunism och socialism

Utgivningsår
1979
ISBN
9789129527179
Sidor
185
Översättare
Dahlin, Ewa

88 kr

Eurokommunismen är idag ett av de mest omdebatterade politiska fenomenen i – främst – Västeuropa. Är det liktydigt med Sovjetunionens senaste försök att utvidga sina domäner eller innebär det att de stora kommunistiska partierna i Sydeuropa omvandlats till socialdemokratiska? Eller är eurokommunism ett samlingsnamn för olika nationella, socialistiska och demokratiska alternativ i Italien, Frankrika och Spanien?

Fernando Claudín diskuterar de här frågorna och ger en bakgrund till eurokommunismens uppkomst och utveckling. Det är en kritisk men ”förstående” analys, där Claudín blottlägger eurokommunismens tvetydigheter och motsägelser. Eurokommunism och socialism (Eurocomunismo y socialismo) är en viktig bok i en tid då den västeuropeiska arbetarrörelsen brottas med svåra strategiska och ideologiska problem.

Till den svenska utgåvan har Claudín fogat ett efterord som behandlar vänsterns valnederlag i Frankrike i mars 1978 och dess följder för eurokommunismens framtid.

Fernando Claudín var under spanska inbördeskriget ledare för den kommunistiska ungdomen och tillhörde det spanska kommunistpartiets ledning fram till mitten av 1960-talet då han uteslöts på grund av sin antistalinistiska hållning. Han är historiker och författare till bland annat ett stort arbete om den internationella kommunistiska rörelsens utveckling från 1917 och framåt.