Engels och den dialektiska materialismen

Utgivningsår
1976
ISBN
9789185118243
Sidor
40
Översättare
Olsson, Sven E

67 kr

Stedman Jones hävdar att marxismen inte får reduceras till en uppsättning allmängiltigt formulerade lagar av den typ som de tre Hegel-inspirerade ”dialektiska lagarna” utgör. I så fall riskerar marxismen att utvecklas till ett slutet system i stället för en öppen vetenskap.

Originaltitel: Engels and the End of Classical German Philosophy.