Ekonomi, politik och statsteori

Från en marxistisk debatt i Västtyskland

Utgivningsår
1982
ISBN
9789186070069
Sidor
318

160 kr

Under de senaste femton åren har det inte funnits en enda avgörande tes inom den traditionella marxismen som inte blivit föremål för radikala kontroverser. Detta återspeglas också i de många försöken att utveckla en statsteori.

I Sverige har diskussionen i huvudsak utgått från franska och anglosaxiska bidrag. I denna antologi presenteras några diskussionsinriktningar såsom de formulerats i den livliga västtyska debatten: Hur och varför antar klassherraväldet formen av ett officiellt statligt maktutövande? I vilken utsträckning kan staten reglera kriser och planera samhällsutvecklingen? Vari ligger reformismens möjligheter och begränsningar?