Egenheter och allmänheter

En antologi om omsorg och omsorgens villkor

Utgivningsår
1995
ISBN
9789179240714
Sidor
241

200 kr

Andelen gamla i befolkningen ökar kraftigt och många får på ålderns höst stora behov av omsorg. Men vad betyder ordet omsorg – i teori och praktik? Varför finns äldreomsorgen och hur vill vi att den ska se ut? Vilka blir konsekvenserna om vi inte anser oss ”ha råd” med omsorg, solidaritet och ansvar för varandra? Denna antologi, skriven av en forskargrupp vid Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm, ger en mängd inblickar i äldreomsorgens villkor.