Drömmen om den nya staden

Stadsförnyelse i det postsovjetiska Riga

Utgivningsår
2012
ISBN
9789179242428
Sidor
246

246 kr

I Östeuropas städer ser vi tydliga spår av de postsovjetiska samhällenas förvandlingar. Vilken roll spelar erfarenheter från det förflutna och förväntningar på framtiden för dessa omstruktureringsprocesser?

Jonas Lindström ger en bred och ingående skildring av de senaste decenniernas förnyelseprocesser av den lettiska huvudstaden Riga. Han visar hur skeendet i hög grad formats utifrån olika drömbilder eller ”urbana fantasmagorier”. Dessa avspeglas i såväl nya bostads- och kontorskomplex som i nya shoppinggallerior samt i de officiella stadsutvecklingsplanerna. Lindström visar också hur dessa visioner och drömmar produceras i en kamp mellan olika föreställningar om samtid och framtid, där det förflutna utgör huvudkomponenten.

I Rigas pågående stadsförnyelse lyfter Lindström fram tre tendenser – avsovjetisering, globalisering och lettifiering. Tillsammans frambringar de en ny identitet för staden. Samtidigt leder dessa tre helt olika utvecklingsriktningar till en stadsförnyelse som saknar överblick och en samlad vision.

Jonas Lindström är sociolog, verksam vid Södertörns högskola. Det här är hans doktorsavhandling.