Direktörsklubben

Storindustrin i svensk politik under 1930- och 40-talen

Utgivningsår
1976
ISBN
9789129463095
Sidor
220

96 kr

Direktörsklubben ger oss en bit av Harpsundsdemokratins förhistoria. Boken visar hur storindustrins organisationer i samband med 30-talets socialdemokratiska frammarsch inledde en livlig debatt om taktik och strategi och fann nya vägar till politiskt inflytande genom att betona sin neutralitet och satsa på experter och utredare. Söderpalm klargör rollfördelningen mellan högern, folkpartiet och näringslivet och har haft tillgång till källor som kastar nytt ljus över planhushållningsdebatten, Saltsjöbadsavtalet, samlingsregeringens bildande och andra frågor av stor allmänpolitisk betydelse. Direktörsklubben, som gett boken dess namn, representerade de multinationella storföretagen inom verkstadsindustrin och var ett centrum för dem som ifrågasatte den nya linjen och ville aktivera näringslivet till politisk kamp.