Diktaturernas kris

Portugal, Grekland, Spanien

Utgivningsår
1977
ISBN
9789150406238
Sidor
168
Översättare
Svensson, Lars-Håkan

96 kr

Varken i Portugal, Grekland eller Spanien har den viktigaste faktorn bakom diktaturregimernas kris varit en massiv inhemsk folkrörelse eller en utländsk intervention. Istället försöker författaren klarlägga de olika sociala, ekonomiska och politiska faktorer som lett till att de tidigare diktaturregimerna i Grekland och Portugal har störtats och att Spanien uppvisar en tydlig tendens till en förändring av ett likartat slag. I denna analys klarläggs bland annat de berörda ländernas ekonomiska bindningar till de imperialistiska metropolerna.

Originaltitel: La crise des dictatures.