”Det unga Sverige”

Åttitalsrörelse och genombrottsepok

Utgivningsår
1982
ISBN
9789185118700
Sidor
216

20 kr

Under 1880-talet växte en ny litteratur fram i Sverige, som öppnade vägen för en radikal samhällsskildring. Redan under 90-talet upplöstes denna rörelse. Tjäder ser den som en radikalism utan social förankring; författarnas individualism kunde därför lätt förvandlas till intelligenskult och dekadans, något som bland annat kommer till uttryck hos Strindberg.