Det familjära klassamhället

En teoretisk och empirisk studie av blandklassfamiljer

Utgivningsår
1991
ISBN
9789179240622
Sidor
217

152 kr

Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en blandklassposition, där en av makarna tillhörde arbetarklassen och den andra medelklassen. Den här boken handlar om sådana familjer.

En central slutsats i boken är att blandklassfamiljer inte låter sig reduceras till vare sig typiska arbetarklassfamiljer, mellanskiktsfamiljer eller företagarfamiljer. Det gäller både klassidentitet, partipreferenser och klasstypiska umgängesförhållanden. Med ökande andel blandklassfamiljer talar mycket för att klassamhället blir mer familjärt och mindre polariserat.