Det befästa fattighuset

Antimilitaristisk och socialistisk handbok

Utgivningsår
1979
ISBN
9789185118250
Sidor
128

77 kr

Det befästa fattighuset är namnet på den antimilitaristiska kampskrift som det socialdemokratiska ungdomsförbundet utgav 1913. I denna bok klargjorde man den principiella grundvalen för sin ställning till militarismen: dess ekonomiska samband med den kapitalistiska utvecklingen och dess politiska samband med kapitalets klassherravälde. Fortfarande gällde den gamla tesen, att arbetarklassen inte hade något fädernesland, varför man också intog en helt försvarsnihilistisk ståndpunkt, ”inte en man, inte ett öre till försvaret”.

Denna den svenska arbetarrörelsens slagkraftigaste pamflett genom tiderna är samtidigt den bästa framställningen av den socialdemokratiska vänsterns position före första världskrigets utbrott.