Den svenska fattigdomen

En studie av fattigdom och socialbidragstagande

Utgivningsår
1991
ISBN
9789179240608
Sidor
223

152 kr

Under första hälften av 1980-talet ökade antalet socialbidragstagare i Sverige dramatiskt. Eftersom socialbidragen har sina rötter i fattigvården kan den utvecklingen tolkas som ett bevis för ökande fattigdom.

I en studie av fattigdomen i 1980-talets Sverige prövar författaren olika fattigdomsdefinitioner. Vilken definition som används påverkar både vilka människor som sägs vara fattiga och vilka orsaker fattigdomen sägs ha, och resultaten har betydelse för kopplingen mellan socialbidragstagande och fattigdom.