Den svenska arbetarradikalismen och spanska inbördeskriget

Utgivningsår
1977
ISBN
9789185118380
Sidor
42

40 kr

Denna skrift behandlar problem som alltid varit av stor betydelse för den radikala arbetarrörelsen och som här kom till uttryck i solidaritetsarbetet med Spanien på 1930-talet. Medan kommunistpartiet samverkade med den demokratiska borgerligheten förordade Socialistiska partiet omedelbar revolution och att arbetarklassen skulle ställa sig neutral i kampen mellan demokrati och fascism.