Den socialdemokratiska staten

Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och skolpolitik

Utgivningsår
2010
ISBN
9789179242299
Sidor
280

257 kr

Bo Rothstein är idag en av Sveriges ledande statsvetare. Hans avhandling från 1986, Den socialdemokratiska staten, blev startskottet för hans tre uppmärksammade arbeten om den moderna staten. I denna bok, som Arkiv förlag nu återutger, finns utgångspunkten för såväl Den korporativa staten som det mer programmatiska arbetet Vad bör staten göra?

I Den socialdemokratiska staten tar sig Rothstein an två olika politikområden: skolan och arbetsmarknaden. Han ser Arbetsmarknadsstyrelsen som en socialdemokratisk reformbyråkrati, präglad av en ”kaderförvaltning” och befolkad av tjänstemän med rötter i fackföreningar och arbetarrörelse. Jämfört med AMS är skolans byråkrati, förkroppsligad i Skolöverstyrelsen, mer traditionell. Dessa två slags förvaltningsapparater gav socialdemokratin radikalt olika möjligheter att genomdriva sina politiska mål, framgångsrikt ifråga om arbetsmarknaden och mindre framgångsrikt i skolans fall.

Rothstein visar att politik inte bara är att vilja utan också att ha verktyg för att kunna genomföra.