Den riskfyllda gemenskapen

Att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg

Utgivningsår
2004
ISBN
9789179241742
Sidor
240

246 kr

Uppmärksammade fartygskatastrofer, som Estonias förlisning, visar att det är angeläget att studera och debattera risk och osäkerhet till sjöss.

Med exempel från svensk sjöfart behandlar Christer Eldh hur risk och osäkerhet hanteras ombord på ett passagerarfartyg. Förutom att det finns ett regelverk som måste efterlevas anses det också viktigt att organisationer har en ”säkerhetskultur”. Men vad menas egentligen med ”kultur” i detta sammanhang och vem har rätt att ingå i den? Är ”risk” och ”osäkerhet” neutrala ord eller får de sin betydelse i förhållande till den kulturella omgivningen? Hur ser en matros, städare eller befälhavare på sin vardag i en potentiellt farlig miljö? Varför är det främst manliga matroser som anses kompetenta att sköta säkerheten på ett fartyg?

Christer Eldh fältarbetade på ett svenskt passagerarfartyg under ett års tid och boken bygger i stor utsträckning på hans intervjuer och observationer. Han skildrar vad som sker bakom kulisserna på ett fartyg och när han ställer empiriska iakttagelser mot teoretiska begrepp – som ”kulturella processer” och ”kulturanalys” i relation till ”genus” – växer en insikt om den ideologiska laddningen av begreppet ”risk” fram.

”Boken Eldh har skrivit är lättläst och trevlig och duger alldeles utmärkt som skönlitteratur.” – Jörgen Zachau i Sjörapporten