Den politiska generationen

Kontinuitet och förändring 1968–2018

Utgivningsår
2021
ISBN
9789179243524
Sidor
272

244 kr

I december 1968 rekryterade de unga sociologerna Svante Lundberg och Sven-Axel Månsson några deltagare i en demonstration i Malmö till att intervjuas i en sociologisk undersökning. Det blev början på Sveriges sannolikt längsta forskningsprojekt, som nu, femtio år senare, sammanfattas i denna bok.

I boken Demonstranter, som kom ut 1970, var syftet att ge en rättvisare bild av den politiskt medvetna ungdomen än den som medierna hade spridit under de turbulenta åren i slutet av sextiotalet. Tjugo år senare sökte författarna upp sina intervjupersoner på nytt och kunde då konstatera att deras politiska aktivitet hade klingat av, men att de ändå kände sig tillhöra en alldeles speciell politisk generation – ”sextioåttor” hade blivit ett begrepp och en kollektiv identitet. Den andra boken, 68:or, kom ut 1993.

I Den politiska generationen fortsätter samtalet mellan författarna och demonstranterna, ytterligare ett kvarts sekel senare. Vad har bestått och vad har förändrats? Vilka lär­domar har intervjupersonerna dragit på det personliga och det politiska planet? Och vartåt pekar deras politisk-moraliska kompass idag?

Boken har fått en fin recension i Aftonbladet av Petter Larsson, ”Fördomar om 68:orna krossas i unik studie” och i Respons av Ulf Bjereld, ”Avfärdar myten att 68:orna gått från vänster till höger”.