Den omöjliga kedjan

Människan och mångfaldens mönster

Utgivningsår
2009
ISBN
9789179242190
Sidor
424

276 kr

I alla tider har människor klassificerat växter, djur och varandra. Västerlänningar har sett sig själva såsom stående högt upp på en stege eller trappa, med de andra organismerna under sig, eller som en yttersta länk i ”varandets stora kedja”. Uttryck som ”skapelsens krona”, ”den felande länken” och ”civilisationens utkanter” blottar en världsbild som kan leda våra tankar fel och i sina värsta avarter har legitimerat rasbiologi och rasism.

Den omöjliga kedjan handlar om en av idéhistoriens mest grandiosa tanketraditioner, men till stora delar också om hopplösa idéer och mörka återvändsgränder. Med ett brett tvärvetenskapligt angreppssätt utforskar Thomas Malm olika aspekter av det fundamentalt mänskliga behovet av att indela, namnge och värdera omvärlden.

I boken får vi möta Aristoteles, Linné, Darwin och hans ”bulldogg”, Lovejoy, skallmätare och skelettsamlare, förfalskade apmänniskor, Tarzan, skäggiga satansapor, nötknäckande schimpanser och andra länkar i den vittförgrenade berättelsen om ”varandets stora kedja”. De många illustrationerna har valts med stor omsorg och är både klargörande och fantasieggande.

 

”Alla som är intresserade av hur vi – vetenskapsmän lika väl som ’vanliga människor’ … – tänker om naturen och våra medmänniskor har mycket att hämta i hans bok.” – Nils Uddenberg i Dagens Nyheter